စုရဲ႕က်မ္းက်ိန္စာ၊ အတိုက္အခံေတြ တာဝန္အေပၚ ေလးေလးနက္နက္မရွိ

(အေမရိကားက ေဝါလ္စၾထိဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးပါ။ မ ွ်မ ွ်တတေရးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ မေလ်ာ္မကန္တာေတြ ေလာ္မာတာေတြပါပါ စနစ္တစ္ခုကို အတြင္းက ဝင္ျပင္တာသာ  လ ွ်င္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က တည္ဆဲတရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရာက်တယ္၊ ေခါင္းမမာသင့္ဘူး၊ ကိုယ့္မွာ ဒီေလာက္လဲ (လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ) အင္အားမရွိေသးပဲနဲ႔ သိပ္ဟန္ေရးမျပသင့္ဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဟာ တကယ္ေလးေလးနက္နက္မရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ က်ေနာ္လဲ ေဆာင္းပါးရွင္နဲ႔ တသေဘာထဲပါပဲ။ ၾကက္တူေရြးကေတာ္ေတာ္ မယ္ေဘာ္ေတြကမ်ား ကဲေနသလား၊ ေဒၚစု ဒီေလာက္ ေခါင္းမာတာ ဟုတ္မွဟုတ္ပါ့မလားလို႔လဲ ထင္မိပါတယ္။ ျမန္မာစကားလံုးေတာင္ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ အဓိပၺါယ္မဖြင့္တတ္ၾကတဲ့ ေရွ႕ေနေက်ာ္ႀကီးမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့သူေတြ မွန္သလိုပဲဗ် ဆိုတဲ့ ဝက္ေခါင္းထိုးမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚစုအၾကပ္႐ိုက္ေနတာလား၊ဒါမွမဟုတ္ သူကိုယ္တိုင္ကိုက အံေခ်ာ္ေနတာလား၊ မ်က္မွန္စိမ္းႀကီးကို ေမ့ၿပီးမခၽြတ္မိတာလားဆိုတာေတာ့ သူသာသိပါလိမ့္မယ္။ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါခင္ဗ်ား။)

REVIEW & OUTLOOK ASIAApril 23, 2012, 12:31 p.m. ET
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303459004577361473006004422.html?mod=WSJASIA_hpp_sections_opinion
Suu Kyi’s Oath
Burma’s opposition lacks seriousness of purpose.

The euphoria over Burma’s political opening was bound to end sooner or later. But most observers expected the government would be the one to renege on the fragile detente with Aung San Suu Kyi and the opposition. Instead the National League for Democracy has thrown a spanner in the works.

Ms. Suu Kyi and 42 of her colleagues won parliamentary by-elections on April 1, but Monday they refused to take the oath of office because it requires members to “safeguard the constitution.” They say they are only willing to swear to “respect” the constitution.

The government of President Thein Sein has given indications that it may compromise over this single word. Nevertheless, the affair is a worrying sign that the NLD lacks seriousness of purpose.

Standing on principle for the last two decades required immense courage and a certain amount of stubbornness, as Ms. Suu Kyi demonstrated by serving 15 years under house arrest. However, this year she chose to participate in government and her party won the trust of voters. She now has a responsibility to work within the system to achieve substantive reforms. Refusing to take the oath of office treads close to grandstanding.

It should be said that Ms. Suu Kyi’s criticism of the Burmese constitution is well-founded, as it was drafted under a military junta and forced through in a flawed referendum in 2008. She and her colleagues will chafe under its undemocratic provisions and no doubt look forward to the day when it can be amended. For the time being, however, the NLD’s representatives would gain more traction at home and abroad by using their parliamentary privileges to hold the government to its procedures. Adhering to the rule of law, even a flawed law, represents progress for Burma.

The NLD might also remember that there are elements within the government that would be all too happy to pocket the gains made from reform so far and go back to persecuting the opposition. The U.S. has suspended most sanctions and the European Union followed suit Monday. Japan forgave $3.7 billion in loans over the weekend. Braking the reform momentum will only give the government an excuse to focus on attracting foreign investment rather than the next step of political reform.

If the NLD plays its cards right, it could turn its presence in parliament into a bully pulpit to hold the government accountable and set the stage for capturing a more substantial block of seats in the next general election. But while it has such a tenuous minority, it can’t afford the politics of symbolic grand gestures.
Suu Kyi’s Oath
online.wsj.com
Burma’s opposition lacks seriousness of purpose, The Wall Street Journal writes in an editorial.

Advertisements

About nyuntshwe

A Myanmar, Buddhist, pacifist, and pragmatic person who believe that we are what we think. That leads him positive thinking and he sees the world a beautiful place, but he still likes to keep trying for a better and more beautiful world.
This entry was posted in Articles. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s